If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Aktuel tid:0:00Samlet varighed:8:43

Video udskrift

Danish Lad os gennemse hvad vi så på i sidste video, og i kommenterede faktisk alle med at det ville være en god idé at at tegne en tidslinie. Så jeg vil tegne en tidslinie. Short. Så vi lærer omkring short selling. I sidste eksempel-- lad mig lave tidslinien, hvor tingene fungerer godt for shortselleren. Så lad mig tegne stock prisen af IBM. Lad mig lave det-- OK. Så lad os sige at det er-- det kunne være vores tidslinie, det er pr. dag. Lad mig tegne IBM stocks, dette kunne se nogenlunde sådan her ud-- det er min y-akse. Lad os sige at prisen lige nu er på $100, den bliver forhandlet omkring der. Og lad os sige at den også gør det senere? Men vi her sidder omkring det her punkt-- vi sidder ved, lad os kalde det dag 0.