If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Emne: West and central Asia: 500 B.C.E.-1980 C.E.

Lær
Ingen videoer eller artikler tilgængelige i denne lektion

Om dette emne

The arts of West and Central Asia play a key role in the history of world art, giving form to the vast cultural interchanges that have occurred in these lands that link the European and Asian peoples.
AP® is a registered trademark of the College Board, which has not reviewed this resource.