If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Brøker i brøker

Problem

Hvilket udtryk er ækvivalent med start fraction, start fraction, 2, x, divided by, y, end fraction, plus, 1, divided by, start fraction, 2, y, divided by, x, end fraction, minus, 1, end fraction ?
Antag x, does not equal, 0, y, does not equal, 0, og x, does not equal, 2, y.
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?