If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til Pythagoras' læresætning

Pythagoras' læresætning er en hjørnesten i matematik, der hjælper os med at finde den manglende sidelængde af en retvinklet trekant. I en retvinklet trekant med siderne A, B og hypotenus C, fortæller læresætningen os, at A² + B² = C². Hypotenusen er den længste side, overfor den rette vinkel. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift