If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af multiplikation af toleddede udtryk

Et toleddet udtryk er et polynomium med to led - også kaldet en toleddet størrelse. For eksempel er både x2 og x6 toleddede udtryk. I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan man ganger toleddede udtryk.

Eksempel 1

Udregn udtrykket.
(x2)(x6)
Brug den distributive lov.
(x2)(x6)=x(x6)2(x6)
Brug den distributive lov igen.
=x(x)+x(6)2(x)2(6)
Læg mærke til, hvad vi gjorde. Vi gangede hvert led i det første toleddede udtryk med hvert led i det andet toleddede udtryk.
Reducer.
=x26x2x+12=x28x+12

Eksempel 2

Udregn udtrykket.
(a+1)(5a+6)
Brug den distributive lov.
(a+1)(5a+6)=a(5a+6)+1(5a+6)
Brug den distributive lov igen.
=a(5a)a(6)+1(5a)+1(6)
Læg mærke til, hvad vi gjorde. Vi gangede hvert led i det første toleddede udtryk med hvert led i det andet toleddede udtryk.
Reducer:
5a2a+6
Vil du lære mere om multiplikation af toleddede udtryk? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Reducer.
Udtryk dit svar som et andengradspolynomium, hvor du skriver leddet med den højeste grad først.
(x+1)(x6)

Vil du have mere træning i denne type opgaver? Tjek denne intro øvelse og denne lidt sværere øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.