If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Omskriv decimaltal til brøker 2 (Eks. 1)

Vi kan omskrive et decimaltal til en brøk ved først at finde den mindste pladsværdi. I dette eksempel er den mindste pladsværdi titusindedele, så brøken skal have 10000 i nævneren. Tælleren svarer til decimaltallet, men uden kommaet. Dernæst reducerer vi brøker ved at kigge efter fælles faktorer. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift