If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Aktuel tid:0:00Samlet varighed:4:37

Video udskrift

Lad os dividere 30,24 med 0,42. Man kan pause videoen og selv prøve, inden vi gennemgår det her. Vi kan se på det på forskellige måder. Vi kan skrive 30,24 divideret med 0,42. . Hvad gør vi nu? Det er vigtigt at vide, at vi kan omskrive regnestykket, hvis vi ganger og dividerer med det samme tal over det hele. Vi kan skrive 30,24 over 0,42. Vi kan altså skrive det som en brøk. Vi kan omskrive brøken uden at ændre værdien ved at gange tæller og nævner med det samme tal. Hvad kan vi gange nævneren med for at få et helt tal? Vi kan gange den med 10 og derefter 10 igen. Vi ganger i alt med 100. Lad os gøre det. Vi ganger nævneren med 100. Vi må ikke ændre værdien, så vi ganger også tælleren med 100. Vi ganger med 100 over 100, som er 1, så vi ændrer ikke værdien. . Det er stadig en divisionsopgave. Det er 30,24 gange 100. Vi flytter kommaet 2 pladser til højre. Det giver 3024. Kommaet er her. 0,42 gange 100. Vi flytter igen kommaet 2 pladser til højre. Det er nu 42. Det her er altså præcis det samme som 3024 divideret med 42. Igen kan vi flytte kommaet her 2 pladser til højre. Hvis vi flytter det her 2 pladser til højre, skal vi også flytte det her 2 pladser til højre. . . Det her er nu 3024. . 3024 divideret med 42. . Det ved vi allerede, hvordan vi kan udregne. Lad os gøre det skridt for skridt. Hvor mange gange går 42 op i 3? 0 gange. Vi går videre til 30. Hvor mange gange går 42 op i 30? 0 gange. Vi går videre til 302. . Hvor mange gange går 42 op i 302? Det kan nogle gange være lidt svært at gætte. Der er mange ting at holde styr på. Lad os tænke over det. Det her er cirka 40, og det her er cirka 300. Hvor mange gange går 40 op i 300? Hvor mange går går 4 op i 30? Cirka 7 gange. Vi prøver med 7. . 7 gange 2 er 14. 7 gange 4 er 28 plus 1 er 29. Vi trækker fra. Vi låner her. . Vi låner 100 fra de 300, så det bliver 200. Vores 0 tiere bliver til 10 tiere. Vi skal låne 1 af tierne. Det bliver 9 tiere, og vi lægger tieren herover. Det bliver 12. 12 minus 4 er 8. 9 minus 9 er 0. 2 minus 2 er 0. Vi får en rest på mindre end 42. 7 er altså det rigtige tal. Det skal gå op i 302 så mange gange som muligt uden at gå over. Lad os trække næste ciffer ned. . Vi trækker 4 ned. Hvor mange gange går 42 op i 84? Det burde være rimeligt nemt. Det går op i 84 2 gange. 2 gange 2 er 4. 2 gange 4 er 8. Vi trækker fra og har ingen rest. 3024 divideret med 42 er det samme som 30,24 divideret med 0,42, og det er lig med 72. . Det er lig med 72. . Vi skriver det her. Lig med 72. . Svaret er 72. . .