If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Multiplikation af decimaltal - eksempel

For at gange decimaltal, ganger du først normalt, som hvis kommaet ikke var der. Bagefter tæller du antallet af decimaler, der er i alt i de to tal, der bliver ganget. Til sidst sætter du kommaet, så der er det samme antal decimaler i facit. For eksempel, hvis ganger 7,61✕9,2 skal vi have tre decimaler i vores facit, da der er tre decimaler i alt i de to tal.  Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift