If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Afbild tal ind i det komplekse talplan

Lær at afbilde komplekse tal på det to-dimensionelle komplekse talplan. Forstå hvilke roller den reelle og den imaginære del har, når komplekse tal skal afbilde på det komplekse talplan. Den reelle del og imaginære del svarer henholdsvis til den vandrette og den lodrette akse. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Flyt den orange prik til -2 plus 2i. Vi har her et komplekst tal. Den reelle del er -2. Den imaginære del er 2i. Vi skal afbilde det i dette 2 dimensionale gitter, som ikke er vores almindelige koordinatsystem. Normalt afbilder man reelle x-værdier og y-værdier. På denne vandrette akse skal vi afbilde den reelle del. På den lodrette akse skal vi afbilde den imaginære del. I dette komplekse tal er den reelle del -2 og den imaginære del er +2. Dette punkt i det komplekse talplan er -2 plus 2i. Lad os lave nogle flere. 5 + 2i. Den reelle del er 5, og den imaginære del er 2. Sådan. Lad os lave to mere. 1 + 5i. 1 -- det er den reelle del -- plus 5 i, lige her. Okay, lad os lave en mere. 4 - 4i. Den reelle del er 4. Den imaginære del er -4. Og vi er færdige.