If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgaver med fortolkning af grafer

Problem

En elektrisk motors effektivitet kan måles som den procentdel af den tilførte energi, motoren leverer i form af nytteenergi.
E(c) er en model for effektiviteten (i procent) af en motor som funktion af tilført strøm c (i ampere).
Brug grafen til at knytte hvert udsagn sammen med den egenskab på grafen, som svarer til den.
Et koordinatsystem med første kvadrant vises. x aksen er mærket c og har markeringer for hver 1 fjerdedel. Hver anden markering fra en halv til 3 er mærket. y aksen er E af c og har markeringer for hver 5. Hver anden markering fra 10 til 100 er mærket. Funktionen E er afbildet som en nedadvendt bue. Grafen starter i 0,4 komma 0, vokser i en bue og topper i 1 komma 50. Herefter aftager til 3 komma 0. Tallene er alle omtrentlige.
1