If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Opstilling af udtryk

Lær at skrive algebraiske udtryk ud fra oplysninger i tekstopgaver.

Hvorfor bruger vi matematik, hvis vi kan beskrive ting med ord?

Nogle gange bruger vi også sætninger i matematik til at beskrive noget. For eksempel kan sætningen
"2 større end 5"
skrives med udtrykket
2+5.
På samme måde når vi beskriver et udtryk med ord, hvor der indgår en variabel, beskriver vi et algebraisk udtryk (et udtryk med en variabel).
For eksempel kan sætningen
"3 større end x"
skrives som et algebraisk udtryk
x+3.
Men hvorfor? Hvorfor bruge matematik, hvis vi kan beskrive ting med ord? En af grundene er, at matematik er mere præcist og lettere at have med at gøre end ord. Det vil du opdage, når vi bevægere os længere og længere ind i algebraens verden.

Forskellige ord for addition, substraktion, multiplikation og division

Her er en tabel, som viser sammenhængen mellem ord, du kan støde på i en opgave, og hvilken matematisk operation der er tale om:
OperationOrdEksempel på algebraisk udtryk
Additionplus, og, sum, større end, flere end, øges medx+3
Subtraktionminus, differens, mindre end, færre end, mindskes medp6
Multiplikationgange, produkt8k
Divisiondelt med, divideret med, kvotienta:9
For eksempel fortæller ordet "produkt", at der er tale om multiplikation, så sætningen:
"produktet af 8 og k"
kan skrives som
8k.

Lad os se på et lidt mere udfordrende udtryk

Skriv et udtryk for "7 mindre end m".
Ordet "mindskes" fortæller os, at vi har med subtraktion at gøre.
Så udtrykket er m7.

Lad os prøve nogle træningsopgaver!

Enkle udtryk

Skriv et udtryk for "y større end 7".

Skriv et udtryk for "6 minus b".

Skriv et udtryk for "x divideret med 9".

Skriv et udtryk for "2 ganget med t".

Skriv et udtryk for "summen af a og 4".

Mere komplicerede udtryk

Skriv et udtryk for "8 mindre end produktet af 7 og x".

Skriv et udtryk for "summen af 6 og produktet af 3 og d".

Tekstopgaver

Daniel tjener 100 kroner om ugen. Han arbejder i x uger denne sommer.
Hvor mange penge tjente Daniel denne sommer?
Skriv dit svar som et algebraisk udtryk.

Sebastian har 12 flere trofæer end Megan. Megan har t trofæer.
Hvor mange trofæer har Sebastian?
Skriv dit svar som et algebraisk udtryk.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.