If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgave med lineære funktioner: vulkan

Vi finder skæringen med y-aksen og hældningen for en lineær sammenhæng omkring en person, som bestiger en vulkan. Vi fortolker også, hvad skæringen med y-aksen og hældningen betyder i denne sammehæng. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift