If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af linjens ligning på formen Ax + By = C

Gennemgå linjens ligning på formen Ax + By = C og lær, hvordan den kan bruges til at løse opgaver.

Hvad er linjens ligning på formen Ax + By = C?

Linjens ligning på formen Ax + By = C er endnu en måde at skrive linjens ligning på:
Ax+By=C
Normalt på denne form er A, B og C heltal. Vær dog opmærksom på, at A ikke svarer til hældningen, som vi normalt betegner med a.
Vil du lære mere om linjens ligning på formen Ax + By = C? Tjek denne video.

Find oplysninger om linjen ud fra formen Ax + By = C og tegn grafen

Når vi har en linjes ligning på formen Ax+By=C, kan vi let finde dens skæringer med både x- og y-aksen. Det gør det lettere at afbilde linjen i et koordinatsystem.
Lad os f.eks. kigge på linjen med ligningen 2x+3y=12. Hvis vi indsætter x=0, får vi 3y=12, og så kan vi hurtigt se, at y=4, hvilket betyder, at skæringen med y-aksen sker i (0,4).
På tilsvarende måde kan vi indsætte y=0 for at få 2x=12, hvilket giver os skæringen med x-aksen, som sker i (6,0). Nu kan vi afbilde linjen:
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra minus 1 til 7. Grafen for ligningen 2 x plus 3 y er lig med 12 er afbildet og mærket. Grafen går gennem punkterne 0 komma 4 og 6 komma 0. Begge punkter er afbildet.
Opgave 1
Hvad er skæringen med x-aksen for linjen med ligningen 5x2y=10?
(
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
,0)
Hvad er linjens skæring med y-aksen?
(0,
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
)

Vil du løse flere opgaver som disse? Tjek denne øvelse.

Omskrivning af en linjes ligning til formen Ax + By = C

I nogle tilfælde (f.eks. når vi løser ligningssystemer), kan vi få brug for at ændre formen for en linjes ligning.
Lad os omskrive y=38x+5 til formen Ax+By=C:
y=38x+538x+y=5Flyt alle de variable over på den samme side3x+8y=40Gang hele ligningen igennem med nævneren 8
Opgave 1
Hvordan omskriver vi y=2x27 til formen Ax+By=C?
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som disse? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.