If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Omskrivning af formler

Problem

I Albert Einsteins berømte formel fastslås det, at der er en ækvivalens mellem energi E og masse m, som er ligefrem proportional med kvadratet af lysets hastighed i vakuum. Hvilket skrives:
E=mc2
Omskriv formlen, så den kan bruges til at udregne massen af et objekt.
m=