Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Addition af polynomier

Lær at reducere polynomier ved at samle ens led! Du kan addere eller subtrahere led, hvor x har den samme grad. Du kan fjerne parenteser og gruppere ens led og derved reducere komplicerede udtryk. Her kan du lære at mestre kunsten at simplificere polynomier! Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi bliver bedt om at reducere (5x² + 8x - 3) plus (2x² - 7x + 13x). Så det vi skal gøre er at samle de led, hvor x er opløftet i samme potens. Det første, vi kan gøre, er at fjerne parenteserne, da vi skal lægge hele dette udtryk sammen med hele dette udtryk og parenteserne ændrer ikke noget ved udregningerne. Så lad mig skrive opgaven uden parenteser, det bliver 5x² + 8x - 3 plus -- hvis der var et minustegn her, skulle vi ændre fortegn i den anden parentes -- så plus 2x² - 7x + 13x. Lad os se på de forskellige grader af x i leddene, Lad os starte med 'x²'-leddene. Der er et 5x²-led her og et 2x²-led der 5 af 'noget' plus 2 af 'noget' bliver 7 af det samme 'noget', så ialt er der 7x² -- -- og hvis vi så ser på leddene med 'x', har vi +8x her, -7x der, og til sidst har vi +13x. Hvis du har 8 af 'noget' minus 7 af 'noget', har du kun 1 af det 'noget'. Og hvis du så lægger 14 af 'noget' til, har du ialt 15 af 'noget'. Så vi får +15x - øh 8x minus 7x - undskyld, det bliver 14x. 8 minus 7 - det er 1 - plus 13 er 14. Altså plus 14x Det er altså disse tre led: 8x - 7x + 13x Og til sidst har du 3, som trækkes fra, eller -3. Det er det eneste led uden noget 'x', -- man kan måske se det som et 'x°-led' Men det er altså et konstantled uden nogen 'x'er i og det er det eneste i udtrykket, så vi får -3. Nu har vi forkortet udtrykket så meget vi kan - vi er færdige