If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Emne 10: Udtryk, ligninger og funktioner med polynomier

Om dette emne

I dette emne skal vi lære:

  • Addition, subtraktion og multiplikation af polynomier
  • Faktorisering af polynomier som produktet af lineære faktorer
  • Division af polynomier
  • Polynomier som identiteter
  • Løsning af ligninger med polynomier samt finde nulpunkter i polynomier
  • Grafer for polynomier
  • Symmetri i funktioner

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgængelige i dette modul

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgængelige i dette modul
Test din forståelse af Udtryk, ligninger og funktioner med polynomier med disse NaN opgaver.