If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Andengradssystemer: grafisk løsning

Vi løser et system af en andengradsligning og en lineær ligning ved at tegne begge ligninger, og se hvor de skærer hinanden. Til sidst tjekker vi løsningen med algebra. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift