If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Den trigonometriske grundrelation

Gennemgå den trigonometriske grundrelation og brug den til at løse opgaver.

Hvad er den trigonometriske grundrelation?

sin2(θ)+cos2(θ)=1
Denne ligning er sand for alle reelle værdier af θ. Den er udledt ved at bruge Pythagoras' læresætning på en retvinklet trekant tegnet i enhedscirklen for alle værdier af θ.
Et koordinatsystem hvor et udsnit af enhedscirklen er afbildet. Den har centrum i origo og går gennem 1 komma 0 og 0 komma 1. Et punkt ligger på cirklen i første kvadrant og danner en vinkel mærket theta med den positive x akse. En linje går fra origo op til punktet. Længden af linjen er 1. En stiplet linje går lodret ned fra punktet til x aksen. Den har en længde på sinus til theta. Den vandrette længde fra origo til den lodrette stiplede linje er cosinus til theta.
Vil du vide mere om den trigonometriske grundrelation? Tjek denne video.

Hvilke typer opgaver kan jeg løse med grundrelationen?

Som med alle andre ligninger kan du bruge grundrelationen til at omskrive en trigonometrisk ligning til en anden, og mere brugbar, form.
Vi kan ligeledes bruge grundrelationen til at omregne mellem sinus og cosinus værdierne af en vinkel, uden at kende størrelsen på vinklen! Lad os for eksempel sige, at vinklen θ ligger i 4. kvadrant og sin(θ)=2425. Vi kan bruge grundrelationen og værdien af sin(θ) til at bestemme værdien af cos(θ):
sin2(θ)+cos2(θ)=1(2425)2+cos2(θ)=1cos2(θ)=1(2425)2cos2(θ)=49625cos(θ)=±725
Da θ ligger i 4. kvadrant, så skal cos(θ) være positiv. Derfor er cos(θ)=725.
Opgave 1
θ1 ligger i 3. kvadrant og cos(θ1)=35 .
sin(θ1)=

Angiv et eksakt svar.

Vil du løse flere opgaver som disse? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.