If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Parallelforskyd grafer for numerisk værdi funktioner

Problem

Funktionen g er et billede af funktionen f(x)=|x| efter en parallelforskydning.
Et koordinatsystem med alle fire kvadranter vises. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra minus 7 til 7. Funktionen f er afbildet med en fuldt optrukket kurve i blåt. Grafen er v formet og har et minimum i 0 komma 0. Til venstre for minimum er hældningen minus 1. Til højre for minimum er hældningen plus 1. Funktionen g er afbildet med en stiplet kurve i rødt. Grafen er v formet og har et minimum i 3 komma minus 1. Til venstre for minimum er hældningen minus 1. Til højre for minimum er hældningen plus 1.
Bestem funktionsforskriften for g(x) ?
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?