If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Graf for eksponentiel funktion

Vi kan afbilde grafen for en eksponentiel funktion, som y=5ˣ, ved at vælge nogle input (x-værdier) og udregne de tilsvarende output (y-værdier). Vi vil se, at grafen for en eksponentiel funktion har en vandret asymptote i den ene retning og hurtigt ændrer sig i den anden retning. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift