If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af afbildning af linjer ud fra ligning på formen y = ax + b

Ligningen for den rette linje på formen y = ax + b betyder, at a er hældningen, og b er linjens skæringspunkt med y-aksen. Vi kan bruge denne form for en lineær ligning til at tegne grafen for ligningen i koordinatsystemet.
En linjes ligning kan skrives på formen y=ax+b, hvor a er linjens hældning, og b er dens skæring med y-aksen.
Det er en fordel at have linjens ligning på denne form, når man skal tegne den i et koordinatsystem.
Lad os sige, at vi bliver bedt om at tegne linjen y=2x+7.
Ud fra ligningen kan vi hurtigt se, at linjens skæring med y-aksen er 7.
Og vi ved, at hældningen er 2.
Hældning=ΔyΔx=21=2
Så for hver gang vi går én enhed til højre, skal vi gå to enheder op:
Grafen ser sådan her ud:
Vil du lære mere om tegning af en linje ud fra dens ligning? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Tegn linjen med følgende ligning:
y=4x1

Ønsker du mere træning? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.