If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgaver med lineære funktioner

Problem

Lige siden Rie flyttede ind i sit hus, har hun målt højden af et træ i forhaven.
Variablen H repræsenterer højden af træet (i centimeter), t år efter at Rie flyttede ind.
H=210+33t
Hvor hurtigt vokser træet?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
centimeter per år
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?