If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Afbildning af en ret linje: 5x+2y=20

Vi kan afbilde en lineær funktion som 5x + 2y = 20 ved at omskrive den så y er isoleret, derefter indsætte x-værdier i en tabel sammen med deres tilsvarende y-værdier. Vi kan til sidst afbilde disse x-y par som punkter i et koordinatsystem. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift