If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Grundlæggende algebra

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål om grundlæggende algebra.

Hvor kommer algebra fra?

Algebra har en lang historie. Den tidligste registrerede brug af grundlæggende algebraiske begreber er fra oldtidens Babylon, hvor folk brugte det til ting som jordmåling og handel. Ordet "algebra" kommer fra en bog skrevet i middelalderen af den persiske matematiker Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi.
Lær mere i vores Algebras oprindelse video.

Hvem opfandt den algebra, vi bruger i dag?

Mange mennesker! Moderne algebra er resultatet af århundreder af udvikling af mange forskellige matematikere fra mange forskellige kulturer.

Hvordan bruges algebra i den virkelige verden?

Algebra bruges på utallige måder! Et eksempel er i computerprogrammering, hvor variabler bruges til at lagre data og udtryk bruges til at udføre beregninger. Algebra bruges også inden for naturvidenskab, ingeniørvidenskab, finansiering og mange andre områder.

Hvordan bruges variabler i algebra?

Variabler bruges i algebra til at repræsentere ukendte størrelser. De hjælper os med at generalisere matematiske sammenhænge og løse ligninger.
Lær mere med vores video Hvorfor alle de bogstaver i algebra?

Hvad er forskellen på en ligning og et udtryk?

En ligning indeholder et lighedstegn, mens et udtryk ikke gør. For eksempel er 3x+2 et udtryk, mens 3x+2=8 er en ligning.

Hvad betyder det at "indsætte og beregne" et udtryk?

At indsætte og beregne et udtryk betyder at bestemme dens værdi, når vi erstatter en variabel med specifikke tal. Hvis vi f.eks. indsætter og beregner 2x+3, når x=4, får vi 2(4)+3=11.
Prøv selv i øvelsen Udregning af udtryk med 1 variabel.

Hvad er "ens led"?

Ens led er led, der har den samme variabel hævet til samme eksponent. For eksempel, 3x og 2x er ens led, fordi de begge har x som variabel, mens 3x og 2y ikke er ens led, fordi variablerne er forskellige.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.