If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemsnitlig hældningstal: grafer og tabeller

Problem

Et koordinatsystem med første til fjerde kvadrant vises. x aksen er mærket t og y aksen er mærket f af t. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra minus 9 til 9. Et udsnit af grafen for funktionen f er afbildet. Grafen gennemløber punkter som minus 8 komma minus 3, minus 5 komma 0, minus 1 komma minus 7, 0 komma 3, 1 komma 1, 2 komma minus 3, 4 komma 0 og 8 komma 6.
Hvad er den gennemsnitlige hældning for f i intervallet [1;4]?
Angiv dit svar som et eksakt tal.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?