If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgaver med funktioners definitionsmængde

Problem

Mason står på det 5. trin af en opret stige. Stigen har 15 trin, og højdeforskellen mellem hvert trin er 0,5 m.
h(n) modellerer afstanden fra Masons fødder til jordoverfladen (i m), når han er gået n trin op (hvis Mason går nedad, bliver n negativ.)
Hvilken type tal er det mest passende at bruge for h's definitionsmængde?
Vælg 1 svar:
Hvad er definitionsmængden for funktionen?
Vælg 1 svar: