If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgaver med funktionsnotation

Problem

Tessas klasse havde en matematikprøve, hvor de tildelte karakterer lå mellem 0 og 10.
Lad N(g) betegne antallet af elever, hvis karakter til prøven var g.
Hvad betyder udsagnet N(8)>2N(5)?
Vælg 1 svar: