If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Løsninger til uligheder: grafisk

Problem

Et koordinatsystem med alle fire kvadranter. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra minus 5 til 5. En ulighed er afbildet med en stiplet linje der går gennem punkterne minus 3 komma minus 3 og 0 komma 3. Området over linjen er farvet.
Er (4,5) en løsning til den afbildede ulighed?
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?