If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af afbildning af uligheder

Vi afbilder uligheder på præcis samme måde, som vi afbilder rette linjer i koordinatsystemet, med den undtagelse, at vi farvelægger området på den ene side af linjen for at vise løsningsmængden. Denne artikel giver dig nogle eksempler og lader dig selv øve.
Grafen for en lineær ulighed med to variable ser sådan her ud:
Et koordinatsystem med alle fire kvadranter. Begge akser har mærkede markeringer for hver 2 fra minus 8 til 8. En ulighed er afbildet med en fuldt optrukken linje der går gennem punkterne 0 komma 2 og 3 komma 0. Området under linjen er farvet.
Der er en linje, hvor den ene side af den er farvelagt for at vise, hvilke x-y talpar, der er løsninger til uligheden.
I dette tilfælde kan vi se, at origo (0,0) er en løsning, da det ligger i det farvede område, hvorimod punktet (4,4) ikke er en løsning, da det ligger på den anden side af linjen.
Vil du se en video med en introduktion til afbildning af uligheder? Tjek denne video.

Eksempel 1

Vi ønsker at afbilde uligheden 4x+8y24.
Vi isolerer y, så uligheden bliver på formen y>ax+b for at kunne aflæse linjens hældning og skæringen med y-aksen.
4x+8y248y4x24y48x3y12x3
Bemærk:
  • Vi farver området under linjen (ikke over), fordi y er mindre end den anden side af uligheden.
  • Vi tegner en ubrudt linje (ikke stiplet), fordi ulighedstegnet indeholder "eller lig med". Den ubrudte linje viser, at alle punkter på linjen også er løsninger til uligheden.
Et koordinatsystem med alle fire kvadranter. Begge akser har mærkede markeringer for hver 2 fra minus 8 til 8. En ulighed er afbildet med en fuldt optrukken linje der går gennem punkterne minus 6 komma 0 og 0 komma minus 3. Området under linjen er farvet.
Vil du se en videogennemgang af et andet eksempel? Tjek denne video.

Eksempel 2

Vi ønsker at afbilde uligheden 12x4y<5.
Vi isolerer y, så uligheden bliver på formen y>ax+b for at kunne aflæse linjens hældning og skæringen med y-aksen.
12x4y<54y<12x+5y>3x54
Bemærk:
  • Vi farver området over linjen (ikke under), fordi y er større end den anden side af uligheden.
  • Vi tegner en stiplet linje (ikke ubrudt), fordi ulighedstegnet ikke indeholder et "eller lig med" . Den stiplede linje viser, at punkter på linjen ikke er løsninger til uligheden.
Et koordinatsystem med alle fire kvadranter. Begge akser har mærkede markeringer for hver 2 fra minus 8 til 8. En ulighed er afbildet med en stiplet linje der går gennem punkterne minus 1 komma 1,75 og 0 komma minus 1,25. Området over linjen er farvet.

Eksempel 3

Vi får givet en graf og bliver bedt om at opstille uligheden for den.
Et koordinatsystem med alle fire kvadranter. Begge akser har markeringer for hver 2. Hver anden markering fra minus 6 til 6 er mærket. En ulighed er afbildet med en stiplet linje der går gennem 0 komma minus 2 og 1 komma 2. Begge punkter er afbildet. Området over linjen er farvet.
Når vi kigger på linjen, ser vi, at:
  • Skæringen med y-aksen sker i 2
  • Hældningen er ΔyΔx=41=4
Formen på uligheden, når y er isoleret på den ene side er
y ? 4x2
hvor vi skal indsætte det rigtige ulighedstegn istedet for "?"
Bemærk:
  • Grafen er farvet over linjen (ikke under), så y skal være større end den anden side af uligheden.
  • Grafen har en stiplet linje (ikke ubrudt), så ulighedstegnet indeholder ikke "eller lig med".
Derfor skal vi bruge et "større end" symbol.
Svaret er:
y>4x2
Vil du se en videogennemgang af et andet eksempel? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Hvilken graf repræsenterer uligheden 8x5y<3?
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.