If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Irrationale tal

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om irrationale tal

Hvad er irrationale tal?

Et irrationalt tal er et reelt tal, der ikke kan skrives som en brøk af to heltal. Det kan med andre ord ikke skrives som en brøkdel, hvor tælleren og nævneren begge er heltal. Irrationale tal ses tit som decimaltal med ikke-afsluttende og ikke-gentagende decimaler.

Hvor dukker irrationale tal op i den virkelige verden?

Irrationale tal dukker op over det hele! For eksempel, tallet π er irrationalt, og det er nøglen til at arbejde med cirkler. Kvadratroden af 2, et andet irrationalt tal, er vigtigt for forståelsen af retvinklede trekanter.

Hvordan kan vi se, om et tal er rationalt eller irrationalt?

Hvis vi kan skrive tallet som en brøkdel af to heltal, så er det rationalt. Ellers er det irrationalt.
Prøv selv i vores øvelse Kategorisér rationale og irrationale tal.

Er der nogen regler for at addere eller gange rationale og irrationale tal?

Ja! Når vi adderer eller ganger to rationale tal, bliver resultatet altid et rationalt tal. Men når vi adderer eller ganger et rationalt tal med et irrationalt tal, ender vi altid med et irrationalt tal.

Hvad ved vi om summen og produktet af to irrationale tal?

Der er et par ting at huske på. Summen af to irrationale tal ikke altid et irrationalt tal. For eksempel 2+18=42, hvilket er et andet irrationalt tal. 2+(2)=0, hvilket er rationalt tal.
Ligeledes er produktet af to irrationale tal ikke altid et irrationalt tal. For eksempel 22=2, hvilket er et rationalt tal.
Lær mere med vores video Sum og produkt af irrationale tal.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.