If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Vandrette (horisontale) og lodrette (vertikale) linjer

Problem

Et koordinatsystem med alle fire kvadranter. Begge akser har markeringer for hver 1. Hver anden markering fra minus 8 til 8 er mærket. En vandret linje med ligningen y er lig med 0 går gennem punktet 0 komma 0.
Hvad er ligningen for linjen?