Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Lineære ligninger og grafer

Ofte stillede spørgsmål om lineære ligninger og grafer

Hvad er en lineær ligning med to variable?

En lineær ligning med to variable er en ligning med to ukendte (normalt repræsenteret ved x og y) som kan tegnes som en ret linje i et koordinatsystem.
Prøv selv med vores øvelse Løsninger til ligninger med to variable.

Hvad er hældning?

Hældning er et mål for stejlheden af en linje. Vi beregner den ved at dividere ændringen i y-værdien med ændringen i x-værdien mellem to punkter på linjen.
Prøv selv med vores øvelse Hældning ud fra graf.
Prøv også øvelsen Hældning ud fra tabel.
Øv dig i at udregne hældningen i denne øvelse Hældning ud fra to punkter.

Hvad er vandrette og lodrette linjer?

Vandrette linjer er linjer, der har en hældning på 0, hvilket betyder at de ikke går op eller ned, mens lodrette linjer har en udefineret hældning, hvilket betyder at de hverken går til venstre eller til højre.

Hvad er skæring med x- og y-aksen?

Skæring med x-aksen er, som navnet siger, det sted, hvor en linje skærer x-aksen, og skæring med y-aksen er det sted, hvor en linje skærer y-aksen.
Prøv selv i vores øvelse Skæringer med akserne ud fra en graf.
Øv dig ligeledes i øvelsen Skæringer med akserne ud fra en ligning.

Hvad menes med at modellere med lineære ligninger og uligheder?

At modellere med lineære ligninger og uligheder betyder at bruge disse matematiske begreber til at repræsentere eller forklare situationer i den virkelige verden.

Hvorfor skal vi lære om lineære ligninger og grafer?

Lineære ligninger og grafer bruges hele tiden i matematik, videnskab, ingeniørvidenskab og erhvervslivet. De er en af de grundlæggende færdigheder for at forstå algebra og mere avancerede matematiske emner. Plus, de kan være virkelig nyttige til at modellere virkelige situationer og løse problemer.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.