If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempel: hældning ud fra to punkter

Lad os finde hældningen af den linje, der går gennem punkterne(4,2) og (-3, 16). Hældningen eller stejlheden af linjen findes ved at dividere den lodrette ændring (stigning) med den vandrette ændring (fremdrift). Formlen for hældning er (y₂ - y₁)/(x₂ - x₁), hvor (x₁, y₁) og (x₂, y₂) er koordinaterne til to punkter på linjen. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift