If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Løsning af andengradsligninger med kvadratkomplettering

For eksempel, løs x² + 6x = -2 ved at omskrive det til x² + 6x = -2 og derefter tage kvadratroden på begge sider.
Sortér efter: