If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Fortolk parabler

Problem

En bestemt tech-virksomhed tjener primært sine penge på en mobil app. Funktionen h modellerer virksomhedens overskud (i millioner kroner) som en funktion af den pris, som de tager for app'en (i kroner).
Et koordinatsystem vises i første kvadrant og fjerde kvadrant. x aksen er mærket app'ens pris i kroner. Den har mærkede markeringer for hver 1 fra 0 til 12. y aksen er mærket overskud i millioner kroner. Den har mærkede markeringer for hver 5 fra minus 10 til 40. Grafen for funktionen h er en parabel som vender nedad. Grafen skærer y aksen i minus 10. Grafen skærer x aksen lige inden 1 og lige efter 13. Den har maksimum omkring punktet 7 komma 40.
Hvilke af disse udsagn er sande?
Vælg alle svar der passer:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?