If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Grafen for en andengradspolynomium er en parabel, der er en "u"-formet kurve. I denne artikel gennemgår vi, hvordan vi tegner parabler.
Sortér efter: