If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Fortolk modeller med andengradsfunktioner

Problem

Alice stod på en bro og kastede en sten op i luften, hvorefter den landede i floden nedenfor.\n\nStenens højde (i meter over vandoverfladen), t sekunder efter Alice kastede den, kan modelleres med funktionen
h(t)=5t2+20t+160
Vi vil gerne finde ud af, hvor lang tid tog det stenen at nå sin maksimale højde.
1) Omskriv funktionsforskriften til enten toppunktsform eller faktoriseret form, så svaret kan aflæses direkte fra funktionsforskriften.
h(t)=
2) Hvor lang tid tog det stenen at nå sin maksimale højde?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
sekunder