If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Løsningsformlen for andengradsligninger

Løsningsformlen for andengradsligninger kan bruges til at løse alle andengradsligninger. For at kunne bruge den, skal ligningen være på formen ax² + bx + c = 0, hvor a, b, er koefficienterne, og c er konstantleddet. Derefter indsætter vi disse værdier i løsningsformlen: (-b±√(b²-4ac))/(2a) . Se eksempler på løsning af andengradsligninger med denne formel. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

I denne video vil jeg vise hvordan man anvender nok en af verdens 5 fem mest anvendelige formler i matematik Hvis du har set mange af mine videoer vil du vide at jeg ikke er en stor tilhænger af at lære ting uden ad. Men jeg vil anbefale at du lærer denne formel udenad, samt at du også husker hvordan man beviser den. Fordi jeg ikke synes man bare skal huske ting uden at vide hvor de kom fra. Men lad mig nu vide hvad jeg taler om Det er formlen til løsning af 2. gradsligninger Og som du nok har gættet finder den rødder eller skæringer med x-aksen af 2. grads polynomier. Lad os tale i generelle vendinger and lad mig vise dig nogle eksempler Lad os sige at jeg en ligning på formen ax i anden plus bx plus c lig med 0 Det burde du genkende Det er en 2. gradsligning hvor a er koefficienten foran x^2 og b er koefficienten foran x og c er det konstante led