If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Løsning af andengradsligninger ved at tage kvadratroden: strategi

Problem

Per løste en andengradsligning. Hans arbejde er vist nedenfor.
I hvilket trin lavede Per en fejl?
(x+2)2=16x+2=4Trin 1x=2Trin 2\begin{aligned} (x+2)^2&=16 \\\\ x+2&=4&\text{Trin }1 \\\\ x&=2&\text{Trin }2 \end{aligned}
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?