If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Lær at faktorisere andengradspolynomier, der har formen "to tals sum gange de samme to tals differens". For eksempel skriver vi x²-16 som (x+4)(x-4).
Sortér efter: