If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Lær at faktorisere andengradspolynomier med "første og anden kvadratsætning". For eksempel, skriv x² + 6x + 9 som (x + 3)².
Sortér efter: