If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Lær at faktorisere andengradspolynomier som produktet af to lineære toleddede udtryk. For eksempel, 2x²+7x+3=(2x+1)(x+3).
Sortér efter: