If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksponenter & rødder

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål om eksponenter og rødder

Hvad er regnereglerne for potenser?

Vi kan bruge potens-regneregler, når vi skal forenkle udtryk, hvor der indgår eksponenter:
Produktet af potenser: x, start superscript, a, end superscript, dot, x, start superscript, b, end superscript, equals, x, start superscript, a, plus, b, end superscript. For eksempel, x, squared, dot, x, cubed, equals, x, start superscript, 5, end superscript.
Potensen af potenser: left parenthesis, x, start superscript, a, end superscript, right parenthesis, start superscript, b, end superscript, equals, x, start superscript, a, b, end superscript. For eksempel, left parenthesis, x, squared, right parenthesis, cubed, equals, x, start superscript, 6, end superscript.
Kvotienten af potenser: start fraction, x, start superscript, a, end superscript, divided by, x, start superscript, b, end superscript, end fraction, equals, x, start superscript, a, minus, b, end superscript. For eksempel, start fraction, x, start superscript, 5, end superscript, divided by, x, squared, end fraction, equals, x, cubed.
Nul som eksponent: x, start superscript, 0, end superscript, equals, 1. For eksempel, 7, start superscript, 0, end superscript, equals, 1.

Hvad er rødder?

En rod er et symbol, som vi bruger til at skrive kvadratrødder, kubikrødder og andre rødder. For eksempel er square root of, 81, end square root kvadratroden af 81, eller det tal, vi kan gange med sig selv for at få 81. Et andet eksempel er cube root of, 8, end cube root, som er kubikroden af 8, eller det tal, vi skal gange med sig selv tre gange, for at få 8.
Prøv selv i vores øvelse om Kvadratrødder.
Forsæt dernest med øvelsen om Kubikrødder.

Er der nogle nemme måder at reducere kvadratrødder på?

Man kan reducere kvadratrødder ved at faktorisere radikanden (tallet inde i kvadratroden) til kvadrattal. For eksempel kan square root of, 50, end square root reduceres ved at faktorisere 50 til 25 gange 2:
square root of, 50, end square root, equals, square root of, 25, dot, 2, end square root, equals, square root of, 25, end square root, dot, square root of, 2, end square root, equals, 5, square root of, 2, end square root
Prøv selv med vores øvelse Reducering af kvadratrødder.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.