If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksponenter & rødder

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål om eksponenter og rødder

Hvad er regnereglerne for potenser?

Vi kan bruge potens-regneregler, når vi skal forenkle udtryk, hvor der indgår eksponenter:
Produktet af potenser: xaxb=xa+b. For eksempel, x2x3=x5.
Potensen af potenser: (xa)b=xab. For eksempel, (x2)3=x6.
Kvotienten af potenser: xaxb=xab. For eksempel, x5x2=x3.
Nul som eksponent: x0=1. For eksempel, 70=1.

Hvad er rødder?

En rod er et symbol, som vi bruger til at skrive kvadratrødder, kubikrødder og andre rødder. For eksempel er 81 kvadratroden af 81, eller det tal, vi kan gange med sig selv for at få 81. Et andet eksempel er A83, som er kubikroden af 8, eller det tal, vi skal gange med sig selv tre gange, for at få 8.
Prøv selv i vores øvelse om Kvadratrødder.
Forsæt dernest med øvelsen om Kubikrødder.

Er der nogle nemme måder at reducere kvadratrødder på?

Man kan reducere kvadratrødder ved at faktorisere radikanden (tallet inde i kvadratroden) til kvadrattal. For eksempel kan 50 reduceres ved at faktorisere 50 til 25 gange 2:
50=252=252=52
Prøv selv med vores øvelse Reducering af kvadratrødder.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.