If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Omskrivning mellem rekursive og eksplicitte formler for aritmetiske sekvenser

Learn how to convert between recursive and explicit formulas of arithmetic sequences.
Sortér efter: