If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til aritmetiske talfølger

Bliv fortrolig med talfølger generelt og lær, hvad aritmetiske talfølger er.
Før du følger denne lektion, skal du vide, hvordan man lægger til og trækker fra med negative tal.

Hvad er en talfølge?

Her er nogle lister med tal:
 • 3, 5, 7 ...
 • 21, 16, 11, 6 ...
 • 1, 2, 4, 8 ...
En liste med tal, som er skrevet i en eller anden rækkefølge, kaldes en talfølge. Hvert tal i en talfølge kaldes et led.
3, comma5, comma7, comma, point, point, point
\uparrow\uparrow\uparrow
1, start text, point, end text, start text, space, l, e, d, end text2, start text, point, end text, start text, space, l, e, d, end text3, start text, point, end text, start text, space, l, e, d, end text
Talfølger har normalt et mønster, som gør, at vi kan forudsige, hvad det næste led bliver.
For eksempel skal vi i talfølgen 3, 5, 7 ..., altid lægge to til for at få det næste led:
start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma5, comma7, comma, point, point, point
De tre prikker i slutningen af talfølgen indikerer, at talfølgen kan forlænges, selvom vi kun kan se de første få led.
Vi kan forlænge talfølgen ved at kigge på mønstret.
For eksempel er det fjerde led 9, det femte led er 11, osv.
start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma5, comma7, comma9, comma11, comma, point, point, point

Tjek din forståelse

Udvid talfølgen ifølge deres mønster.
Opgave 1
Mønster: Læg fem til det foregående led for at få det næste led.
start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma8, comma13, comma
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma, point, point, point

Opgave 2
Mønster: Træk tre fra det foregående led for at få det næste led.
start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6
20, comma17, comma14, comma
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma, point, point, point

Opgave 3
Mønster: Gang det foregående led med to for at få det næste led.
start color #ed5fa6, dot, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, dot, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, dot, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma6, comma12, comma
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma, point, point, point

Opgave 4
Knyt hver talfølge til dens mønster.

Hvad er en aritmetisk talfølge?

I flere af eksemplerne ovenfor skal vi enten lægge til eller trække fra med det samme tal hver gang for at få det næste led i talfølgen. Talfølger med den slags mønstre kaldes aritmetiske talfølger.
I en aritmetisk talfølge er differensen (forskellen) mellem to på hinanden efterfølgende led altid den samme.
For eksempel er talfølgen 3, 5, 7, 9 ... aritmetisk, fordi differensen mellem to på hinanden efterfølgende led altid er to.
start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma5, comma7, comma9, comma, point, point, point
Talfølgen 21, 16, 11, 6 ... er også aritmetisk, fordi differensen mellem to på hinanden efterfølgende led altid er minus fem.
start color #ed5fa6, minus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6
21, comma16, comma11, comma6, comma, point, point, point
Talfølgen 1, 2, 4, 8 ... er ikke aritmetisk, fordi differensen mellem to på hinanden efterfølgende led ikke altid er den samme.
start color #ed5fa6, plus, 1, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 4, \curvearrowright, end color #ed5fa6
1, comma2, comma4, comma8, comma, point, point, point

Tjek din forståelse

Opgave 5
Vælg alle aritmetiske talfølger.
Vælg alle svar der passer:

Opgave 6
Det første led i en talfølge er 1. Hvilke af følgende mønstre gør talfølgen aritmetisk?
Vælg alle svar der passer:

Differensen

Differensen i en aritmetisk talfølge er forskellen mellem to på hinanden følgende led, og den er altid konstant.
For eksempel, differensen i talfølgen 10, 21, 32, 43 ... er 11:
start color #ed5fa6, plus, 11, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 11, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 11, \curvearrowright, end color #ed5fa6
10, comma21, comma32, comma43, comma, point, point, point
Differensen i talfølgen –2, –5, –8, –11 ... er minus tre:
start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6
minus, 2, commaminus, 5, commaminus, 8, commaminus, 11, comma, point, point, point

Tjek din forståelse

Opgave 7
Hvad er differensen i talfølgen 2, 8, 14, 20 ...?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Opgave 8
Hvad er differensen i talfølgen 5, comma, 2, comma, minus, 1, comma, minus, 4, point, point, point?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Opgave 9
Hvad er differensen i talfølgen 1, comma, 1, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, comma, 1, start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, comma, 2, comma, point, point, point?
 • Dit svar skal være
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4

Spørgsmål til overvejelse
Hvilket udsagn er sandt om en aritmetisk talfølge, hvor differensen er minus tre?
Vælg 1 svar:

Udfordrende opgave
Det første led i en aritmetisk talfølge er 10, og differensen er minus syv.
Hvad er det fjerde led i talfølgen?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Hvad er næste skridt?

Lær om formler for aritmetiske talfølger, som gør, at vi kan bestemme ethvert led i en talfølge.