If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Hvorfor kan vi trække en ligning fra den anden i et ligningssystem?

Eksempel på en vægt, hvor vi forsøger at opnå balance, og det hjælper os med at forklare, hvorfor vi kan trække en ligning fra en anden i et ligningssystem. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

 • spunky sam blue style avatar for brugeren rob
  Ved "Vægten er i balance når vi har 5 kilo på højre side"...
  Det synes jeg er ret forvirrende. Der mangler simpelthen at det er enten en antagelse eller et faktum. Vi kan nemlig ikke prøve os frem til at vægten er i balance ved 5 kilo som videoen ellers leder os til at tro. Den information at x+y=5 er en nødvendig 2. information og ikke noget vi kan prøve os frem til alene med information nr.1 "2x+y=8"

  Eller har jeg mistet noget?
  (2 stemmer)
  Default Khan Academy avatar avatar for brugeren
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift