If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Ligningssystemer med graftegning: y = 7/5 x-5 & y = 3/5 x-1

Vi tegner graferne for det følgende ligningssystem og løser det ved at kigge efter skæringspunktet: y = 7/5x - 5 og y = 3/5x - 1. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift