Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Ligningssystemer

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål om ligningssystemer.

Hvad er et ligningssystem?

Et ligningssystem er et sæt af to eller flere ligninger, der alle bruger de samme variabler. Vi kan forsøge at løse systemet ved at finde værdier for de variabler, der gør alle ligningerne sande på samme tid.
Prøv selv i vores øvelse Løsninger til ligningssystemer.

Er der nogle reelle anvendelser af ligningssystemer?

Ligningssystemer kan bruges til at modellere masser af forskellige situationer. For eksempel, hvis vi forsøger at finde ud af, hvor mange voksne og børnebilletter som blev solgt i en biograf, kan vi oprette et system af ligninger med en ligning for det samlede antal billetter og en anden ligning for det samlede indsamlede beløb. Vi kunne også bruge ligningssystemer til at modellere ting som blandinger af opløsninger, afstande og hastigheder for bevægelige genstande, eller omkostninger og mængder af forskellige genstande.
Prøv selv i vores øvelse Opstil ligningssystemer ud fra kontekst.

Hvad er forskellen på substitutions- og lige store koefficienters-metode?

Begge metoder bruges til løsning af ligningssystemer. Med substitutionsmetoden, isolerer vi én af variablerne i én af ligningerne og erstatter (substituerer) derefter denne variabel i den anden ligning. Med lige store koefficienters metode adderer eller subtraherer vi de to ligninger for at fjerne en af variablerne.
Prøv selv i vores øvelse Ligningssystemer med substitutionsmetoden.

Kan et ligningssystem have mere end én løsning?

Ja! Et ligningssystem kan have nul løsninger, én løsning, eller uendeligt mange løsninger. Nogle gange kan vi aflæse svaret ved at se på systemet, og andre gange kan vi være nødt til at bruge substitutions-, lige store koefficienters-metode eller grafisk afbildning for at finde ud af det.
Fortsæt dernæst med øvelsen Antallet af løsninger til ligningssystemer.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.