If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Arbejde med enheder

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at arbejde med enheder

Hvorfor er det vigtigt at kunne omregne enheder?

Der sker tit, at vi skal sammenligne to forhold, der bruger forskellige enheder, som kilometer per time med meter per sekund. Når enhederne i det ene forhold omregnes, så de svarer til enhederne i det andet forhold, kan størrelserne nemmere sammenlignes.
Prøv selv med vores øvelse Omregning mellem enheder.

Hvordan vælger vi passende enheder i modellering?

Det afhænger af den opgave, vi forsøger at løse. Vi skal vælge enheder, der er relevante for opgaven, og som vi er i stand til at måle direkte eller indirekte. For eksempel, hvis vi forsøger at modellere hastigheden af en bil, skal vi bruge enheder for både afstand og tid.

Hvordan kan vi bruge formler og enheder til at løse opgaver?

Ved at bruge formler, der forbinder forskellige størrelser til hinanden, kan vi bruge kendte værdier til at løse for ukendte værdier. Enheder er vigtige, fordi de minder os om, hvad størrelserne repræsenterer og hjælper os med at tjekke vores arbejde.
Prøv selv med vores øvelse Formler og enheder.

Er der brug for disse emner i den virkelige verden?

Der er utallige eksempler! Ingeniører bruger enhedsomregninger for at designe systemer, der opererer med forskellige hastigheder eller frekvenser. Forskere bruger formler og enheder til at løse opgaver, der spænder fra beregning af stoffernes tæthed til måling af hastigheden af kemiske reaktioner. Og naturligvis bruger folk i alle former for erhverv disse færdigheder til at foretage daglige beregninger, såsom konvertere målinger i en opskrift eller bestemme, hvor lang tid det vil tage at køre et sted hen baseret på fartbegrænsingen.
Prøv selv med vores øvelse Tekstopgaver med enheder.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.