Aktuel tid:0:00Samlet varighed:11:15

Video udskrift

Jeg går ud fra at i kender til den lineære skala. Det er den skala som typisk bliver anvendt i matematik timerne, og for at være sikrer på at vi ved hvad vi snakker om og for at se på det i et andet perspektiv vil jeg tegne den lineære tallinje. Vi starter med nul og vi starter med at sige er: At hvis vi bevæger os den afstand herovre og vi bevæger os den afstand til højre, dette er ensbetydende med at vi ligger 10 til. Så hvis vi starter ved nul og ligger 10 til vil det helt åbenlyst give 10. Hvis du flytter dig den afstand igen vil du få 10 mere, hvilket vil give dig den samlede værdi af 20. Dette kunne vi gøre i det uendelige og får således 30, 40, 50 og så videre. Hvis du ser hvad vi lige har gjort og går i den anden retning altså vi starter her og bevæger os den samme afstand til venstre trækker vi 10 fra. Altså 10 minus 10 giver nul. Hvis vi valgte at gå den distance til venstre igen ville vi få minus 10 og minus 20 hvis vil ville gøre det igen. så ideen er, at uanset hvor mange gange vi bevæger os den afstand vi lægger til afhængig af hvor mange gange vi bevæger os den afstand til højre altså ligger 10 til hver gang. hvis vi ligger det til to gange ligger vi to gange 10.